splashart
Giành Lại Lãnh Thổ
Giành Lại Lãnh Thổ

GIÀNH LẠI LÃNH THỔ

16 +

1 tập

15 năm sau khi mất Sri Ayuthaya vào tay Vua Burengnong của Miến Điện. Vua Naraesuan Maharaj cùng với anh mình , Pra Aega-tosaros, dẫn đầu đoàn quân Thái chiếm đóng Thành phố Glang, giữa biên giới Thái và Miến Điện và chính thức phá bỏ quan hệ giữa hai đất nước. Quân Miến Điện đang cố gắng xâm lược Thái Lan. Saema dẫn đầu người dân của mình, với phần lớn là những người tình nguyện, để đối đầu với quên Miến Điện và đã thành công trong việc đẩy lui quân địch.

Đạo diễn:

Sakka Jaruchinda

Diễn viên:

Danh mục:

Phim

Thể loại:

Hành Động

0 Bình luận