splashart
Quốc Hội

QUỐC HỘI

HD

1 tập

Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (gọi tắt là Kênh Quốc hội), là kênh thông tin - tin tức về Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước trong Quốc hội và các cử tri cả nước. Kênh chịu sự quản lý của Văn phòng Quốc hội.

Đạo diễn:

Quốc Hội

Diễn viên:

Danh mục:

Phim

Thể loại:

Thể loại khác

0 Bình luận