splashart
Tò Mò "Cha Và Con Và ..."

TÒ MÒ "CHA VÀ CON VÀ ..."

HD

13 +

1 tập

Là đạo diễn hiếm hoi ở Việt Nam lựa chọn đi theo dòng phim tác giả, đạo diễn Phan Đăng Di đã gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng những tác phẩm của ông đều đạt được những thành tựu nhất định. Và "Cha Và Con Và..." cũng là bộ phim điện ảnh được lựa chọn tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc của một trong 3 LHP lớn thế giới. Cùng gặp gỡ Ekip phim để lắng nghe những chia sẻ và quá trình mang phim ra các LHP danh giá thế giới.

Đạo diễn:

Phan Đăng Di

Diễn viên:

Danh mục:

Phim bộ

Thể loại:

Thể loại khác

0 Bình luận