splashart
Nhân Dân

NHÂN DÂN

HD

1 tập

Truyền hình Nhân Dân là kênh truyền hình thời sự chính luận tổng hợp trực thuộc báo Nhân Dân với tôn chỉ mục đích là "Tiếng nói của Đảng, Nhà Nước và nhân dân Việt Nam".

Đạo diễn:

Nhân Dân

Diễn viên:

Danh mục:

Phim

Thể loại:

Thể loại khác

0 Bình luận